RASYONEL VE ONDALIK SAYILAR TEST-1

1-D 2-B 3-D 4-C 5-C 6-C 7-B 8-C 9-C 10-B 11-C 12-B 13-D 14-B 15-D 16-B 17-D 18-D 19-D 20-D

RASYONEL VE ONDALIK SAYILAR TEST-2

YANITLAR

1-A 2-B 3-B 4-A 5-B 6-A 7-B 8-B 9-C 10-B